Het ontstaan van gedragsproblemen bij honden

Gedragsproblemen bij honden wordt vaak verkeerd begrepen. Daarom wordt er ook op een onjuiste manier mee omgegaan. Uiteindelijk kan dit tot een verergering van het probleem leiden. Misschien heb je net een pup of volwassen hond in huis gehaald. Of wil je jouw hond helpen. Het is belangrijk om de meest voorkomende gedragsproblemen te herkennen.

Gedrag binnen de normale grenzen

Gedragsproblemen kan drie verschillende vormen aannemen. De eerste vorm is gedrag dat binnen de normale grenzen van het ras en de leeftijd valt. Denk hierbij aan de overactieve terriër of de herdershond die zeer beschermend is.

In dit geval is het voldoende om je te verdiepen in het hondengedrag. Je leert waarom honden bepaald gedrag vertonen en of dit normaal is. Ook leer je hoe je hiermee omgaat. Volg de training Hondengedrag en communiceer beter met je hond.


Moeilijk gedrag

Dan heb je nog gedragsproblemen die wat moeilijker zijn. Ze passen niet bij het ras, de leeftijd of de soort. Hierbij kun je denken aan veelvuldig blaffen, bijten of urinemarkering. Maar ook het zogenaamde fietsen of rijden op mensen en andere dieren.

Moeilijk gedrag hoeft niet direct problematisch te zijn. Met een aantal aanpassingen is het mogelijk om dit soort problemen op te lossen. In de training Hondengedrag kom je een aantal van dit soort gedragsproblemen tegen.

Ernstige gedragsproblemen

Je spreekt van ernstige tot zeer ernstige gedragsproblemen wanneer dit gevaar voor mens of dier oplevert. Het gaat in dit geval om abnormaal gedrag. Vaak is dit het gevolg van psychische problemen of een emotionele stoornis. Maar het kan ook het gevolg zijn van een hersenziekte of een traumatische gebeurtenis.

Ernstige gedragsproblemen zijn vaak moeilijk op te lossen. Dat los je niet met een training op. Vaak is hier een lange behandeling voor nodig. Soms in combinatie met medicatie. Maar het kan ook zijn dat jij je eigen verwachtingen bij moet stellen.

De 10 meest voorkomende gedragsproblemen bij honden, inclusief de oorzaak

Wil je weten wat het ontstaan van gedragsproblemen bij honden is? Hieronder vind je 10 problemen met mogelijke oorzaken.

1. Overmatig blaffen

De ergernis van veel hondeneigenaren: de hond blaft overmatig veel. Soms gaat het niet alleen om blaffen maar ook om janken of huilen. Een hond mag af en toe blaffen, dit doet hij om zijn gezin en territorium te bewaken. Maar overmatig blaffen is zeker een gedragsprobleem.

Overmatig blaffen valt om nog moeilijke gedragsproblemen. Wel is het goed om rekening mee te houden dat sommige van nature meer blaffen. Ook is het goed om te kijken waarom het blaffen ontstaat. Het kan uit speelsheid zijn, aandacht zoeken, spanning of verveling. Maar het dier kan ook op andere honden reageren. Soms is er sprake van agressie, dat weer afkomstig is vanuit angst, bezitterigheid of iets anders.

2. Veel graven

Lijkt je tuin wel een gatenkaas? Sommige honden graven ontzettend veel. Dit zit in bepaalde rassen, zoals de Jack Russell. Dit ras graaft van nature om knaagdieren en konijnen op te sporen. In dit geval spreek je van instinct.

Sommige honden graven uit verveling of hebben teveel energie. Maar het kan ook vanuit angst ontstaan. Terwijl er ook honden zijn die dit doen om afkoeling te zoeken, vooral op warme zomerse dagen.

Sommige honden graven om hun speelgoed of voedsel te verbergen. Later graven ze dit weer op. En dan heb je de slimmeriken die graven om uit de tuin te ontsnappen.

3. Verlatingsangst bij de hond

Een groot probleem bij honden is verlatingsangst. Zodra de hond alleen nog thuisgelaten vertoont hij ongewenst gedrag. Dit uit zich tot overmatig blaffen, onverhoopt op bijten of binnenshuis plassen.

Ongeveer 14% van de honden heeft verlatingsangst. Deze honden heeft er moeite mee om gescheiden te worden van familieleden. Vaak begint probleem puppyleeftijd. De jonge hond is niet goed door de hechtingsperiode geleid. Het probleem kan groter worden wanneer puppy’s komt u aandacht krijgen, en nooit alleen worden gelaten.

Verlatingsangst kan ook het gevolg zijn van een verandering in het gezin of het huishouden. Bijvoorbeeld een scheiding of verhuizing. Soms gaat verlatingsangst gepaard met andere gedragsproblemen, zoals angst voor geluiden.

De meeste honden met verlatingsangst vertonen het gedrag binnen de eerste 15-30 minuten nadat ze alleen worden gelaten. Wanneer je hierover twijfelt is het goed om video-opnamen of een webcam te gebruiken, zodat je inzicht krijgt in het gedrag.

Overigens zullen de meeste honden gedragsproblemen vertonen zodra je aanstalten maakt om te vertrekken. Bijvoorbeeld je sleutelbos pakken of je schoenen aantrekken.

4. Hyperactiviteit

Sommige honden zijn wat drukker dan andere honden. Dit valt onder milde gedragsproblemen. Er zijn ook honden die te maken hebben met hyperactiviteit. Je spreekt ook wel van een aandachtstekortstoornis. Deze honden zijn moeilijk te trainen. Ook ademen ze sneller en hebben vaak een verhoogde hartslag, zelfs in rust.

Hyperactiviteit kan het gevolg zijn van te weinig beweging, een gebrek aan mentale stimulatie of te weinig slaap. Maar het kan ook aangeboren zijn. Hyperactiviteit kan zowel een oorzaak als een gevolg zijn en hierdoor soms lastig te behandelen.

5. Eetstoornissen

Niet alleen mensen kunnen last hebben van eetstoornissen, ook honden krijgen hier soms mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan heel snel drinken. Maar ook te snel of onvoldoende eten. Sommige honden eten uitwerpselen of producten die niet voor consumptie geschikt zijn. Bijvoorbeeld steentjes, zand of speelgoed.

Soms heeft het eten van uitwerpselen en medische oorzaak. Maar het kan ook met een angststoornis te maken hebben.

6. Binnenshuis plassen of poepen

Sommige honden worden langdurig in een bench, hok of kamer opgesloten. Vooral jonge honden en senioren hebben moeite om het zo lang op te houden. In dit geval is het normaal dat de hond binnenshuis zijn behoefte doet.

Bij onvoldoende training zal de hond ook onzindelijk zijn. Verder ligt de oorzaak in sensorische achteruitgang (ouderdom), ziekte maar soms ook angst of stress. Verder kan dit het gevolg zijn van markeergedrag, iets dat vooral bij dominante reutjes voorkomt.

Houd overigens rekening met grote opwinding of blijdschap. Vooral jonge honden vinden het in dit soort situaties lastig om hun plas op te houden. Maar ook volwassen honden kunnen hier moeite mee hebben.

7. Bedelen om voedsel

Niet iedereen ziet bedelen als een gedragsprobleem. Maar dat is het wel. Bedelen is een hele slechte gewoonte. Het leidt tot rangordeproblemen. Bovendien kan de hond vaak zijn zin krijgen en wordt hierdoor steeds dikker (overgewicht).

Bedelen ontstaat door een verkeerde opvoeding. Wanneer de hond telkens bij het bedelen iets krijgt, leert hij dat het is toegestaan. In principe valt bedelen onder het gedrag binnen de normale grenzen, en is makkelijk te corrigeren.

8. Achternajagen van kinderen, dieren, voertuigen

Sommige rashonden hebben een grote drang om achter alles aan te gaan dat beweegt. Bijvoorbeeld de border collie die graag achter auto’s en fietsen aanrent. Maar ook andere rashonden die zijn gefokt om vee op te jagen. Daarnaast kunnen waakhonden plots op andere honden of mensen afrennen, en ze zelfs aanvallen.

Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. De hond brengt zichzelf of anderen in gevaar. Vaak ontstaat dit gedrag vanuit natuurlijk instinct. Maar het kan ook een opvoedingsproblemen zijn.

9. Omhoog springen

Veel honden springen tegen je op om je te begroeten. Dit doen ze omdat ze in de buurt van je gezicht willen komen, om te snuffelen of voor een likje. Van een klein hondje wordt dit omhoog springen nog wel geaccepteerd, maar bij een grote hond is dit hinderlijk.

Het gedrag ontstaat doordat de mens dit toelaat. Al tijdens de puppytijd wordt er niks van het opspringen gezegd. Hierdoor leert het dier dat dit normaal gedrag is. Op zich gaat het hier om niet al te moeilijk te corrigeren gedrag. Het omhoogspringen kan op elke leeftijd worden afgeleerd, maar moet wel zo vroeg mogelijk worden gedaan.

10. Agressie

Agressieve honden reageren vaak vanuit woede, angst of negatieve emoties. Ook bij een of ziekte kan voor agressie zorgen.

Er zijn verschillende vormen van agressie. Wanneer dit zich op het gezin gericht, gaat het om dominantie of status gerelateerde agressie. Maar het kan ook het angst voortkomen, of het is defensief gedrag. Sommige honden hebben een sterke drang om een territorium of bezittingen te bewaken.

Vaak leert een hond zichzelf agressief gedrag aan. Wanneer er bijvoorbeeld iemand bij de voordeur staat en deze verdwijnt na het vertonen van agressief gedrag, weet de hond dat zijn gedrag succes had. Daarom zal hij de volgende keer weer dreigen.

Wanneer een hond rust en continu wordt lastiggevallen, geeft hij eerst een waarschuwing af. Als de ander hier niet naar luistert zal de hond aanvallen. Dat is het probleem tussen honden en kleine kinderen. Het kind wil met de hond spelen terwijl de hond aangeeft hier geen behoefte aan te hebben. Het kind negeert de waarschuwing van de hond en het dier valt uiteindelijk aan. Hierdoor wordt de hond als agressief bestempeld en soms laat de eigenaar het dier zelfs inslapen. Terwijl het hier feitelijk om miscommunicatie gaat, waarbij de mens geen verantwoording heeft genomen.

Bij sommige honden spelen genetische factoren een rol. Zo zijn er rassen die van zichzelf op geworden of bang zijn. Honden kunnen ook agressief worden door negatieve emoties of traumatische gebeurtenissen. Er zijn dus verschillende oorzaken van agressie bij de hond.

Hieronder vind je de verschillende vormen van agressie bij honden.

Vormen van AgressieOmschrijving
AngstagressieAgressie veroorzaakt door situaties die de hond bang maken.
Voedselgerelateerde agressieAgressie rond voedsel, botten, koekjes of voedsel voor mensen.
Idiopathische agressieAgressie zonder bekende oorzaak.
Agressie met impulsbeheersingAgressie waarbij de hond bedreigend of aanvallend gedrag vertoont, waarbij de eigenaar moet ingrijpen om het gedrag te corrigeren.
Agressie naar familieledenAgressie richting gezinsleden, meestal veroorzaakt door angst, bezittelijke agressie, omgeleid gedrag of conflicten.
Agressie tussen hondenAgressie gericht op andere honden, zowel binnen als buiten het huishouden.
Maternale agressieOvermatige agressie van een moederhond naar mensen, andere honden of haar puppy’s.
PijnagressieAgressie als reactie op pijn.
SpelagressieAgressie die optreedt tijdens speelgedrag tussen mensen en honden.
Bezittelijke agressieAgressie gericht op anderen die het bezit van de hond benaderen.
RoofagressieGedrag gerelateerd aan natuurlijk jachtinstinct, zoals besluipen, jagen en vangen van kleine dieren.
Beschermende agressieAgressie waarbij de hond zijn eigenaar probeert te beschermen tegen een naderende persoon, zonder echte dreiging.
Omgeleide agressieAgressie die optreedt wanneer een hond zijn doel niet bereikt, en het agressieve gedrag op een andere hond of persoon richt.
Territoriale agressieBescherming van een bepaalde plaats, zoals een tuin of auto, tegen de nadering van een andere hond of persoon.
Andere vormen van agressieZeldzame gevallen van agressie bij honden veroorzaakt door infectie, toxiciteit of medicatie bijwerkingen.

Bij agressieve honden kan de relatie tussen mens en hond snel verslechteren. De eigenaar wordt steeds angstiger of confronterender. Het is in dit geval verstandig om professionele hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld een gedragstherapeutische of een dierenarts. Met de juiste training is het mogelijk om agressie de kop in te drukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven