Wetgeving huisvesting honden

Je staat er eigenlijk niet bij stil maar er is zoiets als de wetgeving huisvesting honden. Dit betekent dat er een aantal regels met betrekking tot huisvesting en verzorging zijn. Iedereen heeft zich hieraan te houden. Verzorg je een dier slecht dan kan dit worden ingenomen. Ontdek alles over de wetgeving huisvesting van honden.

Goed voor dieren zorgen

Heb je dieren zoals een hond, dan ben je verplicht om hier goed voor te zorgen. Je mag de hond niet mishandelen of verwaarlozen. Je hebt je te houden aan de algemene regels het betrekking tot huisvesting en verzorging van dieren waaronder dus ook honden.

[do_widget id=custom_html-50]

Wanneer je dieren bedrijfsmatig houdt dan gelden er weer andere regels. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van honden die in een laboratorium of voor onderzoek worden gehouden. De meeste mensen hebben een hond als huisdier, dan geldt dus de wetgeving huisvesting honden.

Besluit houders van dieren

Er zijn heel wat wetten en regels. Van de meeste ben je helemaal niet op de hoogte en dat hoeft ook niet. Iedereen met een hond (of ander huisdier) krijgt te maken met het Besluit houders van dieren. Dit is iets dat onder de Wet dieren valt.

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van toepassing. Hierin staat heel veel, waaronder dus ook hoe je honden moet houden. Hieronder vind je belangrijke zaken met betrekking tot de wetgeving huisvesting honden.

Het scheiden van puppy’s

Volgens de wetgeving mogen puppy’s pas vanaf de leeftijd van 7 weken van hun moeder gescheiden worden. Het is aan te raden om dit vanaf 8 weken te doen. Dit is veel beter voor het jonge dier. Toch is het niet verboden om een puppy van 7 weken oud in huis te nemen. De fokker mag dus een pup van 7 weken aanbieden en een ander mag het dier op deze leeftijd kopen of overnemen.

Wetgeving huisvesting honden: in een ren

Vroeger werden veel grotere honden in een ren opgesloten. Ze zaten de hele dag in een kleine ren en hadden hierdoor weinig bewegingsvrijheid. Je kunt je voorstellen dat deze honden er niet vrolijker op werden. Gelukkig is er de wetgeving huisvesting honden en mag je dit dier niet zomaar in een ren opsluiten.

Je mag een hond wel in een ren houden wanneer het verblijf aan één zijde open is. Bovendien biedt de ren voldoende ruimte voor de hond. Daarnaast moet de bodem schoon en droog blijven en mag de hond zich nergens aan kunnen verwonden. Bovendien moet het dier toegang hebben tot een hok dat bescherming biedt tegen kou en weersinvloeden.

Bekijk hondenren voor binnen of puppy’s

De hond vastleggen aan een ketting

Mag je de hond buiten aan een ketting vastleggen? Nee, dit mag niet zomaar. Wil je het dier aan een ketting vastleggen dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de ketting lang genoeg zijn zodat de hond voldoende bewegingsruimte heeft. Ook moet het dier in een nachthok kunnen. Daarnaast mogen zowel de halsband als de ketting geen gevaar voor de hond opleveren.

Het fokken met honden

Er is veel vraag naar puppy’s, hierdoor neemt ook het aantal nestjes toe. Niet alleen komen er meer fokkers bij, ook worden teefje vaker gedekt. Wat veel mensen niet weten is dat dit helemaal niet mag. Een hond mag maximaal één nestje per 12 maanden krijgen. Dit betekent dus dat je slechts eenmaal per jaar puppy’s kunt verwachten. Voor katten gelden er weer andere regels, die mogen maximaal twee nestjes per jaar krijgen.

Bewijs van inenting

Is het verplicht om je hond in te laten enten? Nee, hier geldt geen wetgeving voor. Wel is dit verplicht wanneer je de hond naar een pension of vakantieverblijf brengt. Een inrichting waar gezelschapsdieren samenkomen moet namelijk een administratie bijhouden. In die administratie moet ook een bewijs van inenting aanwezig zijn.

Dit zegt de wetgeving over de uiteindelijke huisvesting

Volgens het Besluit houders van dieren geldt de volgende regel met betrekking tot huisvesting van honden:

Artikel 3.16.

“Een hond moet dagelijks de gelegenheid krijgen om tijd door te brengen buiten zijn leefruimte. De gezondheidstoestand van het dier moet dit wel toelaten. “

Feitelijk betekent dit dat je de hond dagelijks uit moet laten. Heb je hem in de woning dan ga je dus een rondje met hem lopen. Ligt de hond aan de ketting of zit hij in een ren opgesloten, dan moet hij er elke dag uit kunnen. Bijvoorbeeld in de tuin maar het liefst nog even met hem wandelen.

Verder gelden er nog wel wat regeltjes maar dit geldt voor bedrijfsmatige activiteiten met honden en andere gezelschapsdieren. Dit is op de meeste mensen niet van toepassing.

[do_widget id=custom_html-56]

Hond in het circus

Het is je vast wel eens opgevallen dat er niet meer zoveel dieren in een circus voorkomen. Gelukkig maar want veel van deze dieren leefden onder slechte omstandigheden. De hond mag nog steeds in een circus aanwezig zijn of op een andere manier optreden. Wel gelden er dan weer specifieke regels met betrekking tot de huisvesting en verzorging van deze honden.

Doden van honden is strafbaar

Je mag een hond niet zelf doden. Het doden van honden, katten, ganzen en veel andere dieren is strafbaar. Deze wetgeving is ingegaan op 1 juli 2014. Alleen een dierenarts mag een hond doden, dit mag hij alleen onder bepaalde voorwaarden doen. Bijvoorbeeld ondraaglijk lijden van het dier. Maar ook gevaarlijk gedrag.

Helaas worden niet alle dieren middels deze wetgeving beschermd. Zo is het nog steeds toegestaan om konijnen, knaagdieren of vogels zonder reden te doden. Terwijl deze dieren net zo goed recht hebben op een gezond en gelukkig leven.

Schuiven naar boven