Meest schadelijke virus – microbiologie

Er zijn honderden verschillende virussen. Veel hiervan zijn onschuldig, maar je hebt ook zeer schadelijke virussen. Het meest schadelijke virus veroorzaakt een dodelijke ziekte. Bovendien kan dit virus snel verspreiden en een pandemie veroorzaken. Hieronder vind je 10 keer het meest schadelijke virus. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Hoeveel virussen zijn er wereldwijd?

Over de hele wereld zijn er meer virussen dan bacteriën. Neem bijvoorbeeld een glas zeewater, hier zitten ongeveer 150 miljoen virusdeeltjes in. Ook in kraanwater bevinden zich virusdeeltjes, hoewel dit een stuk minder is. Dit komt omdat ons kraanwater gedesinfecteerd wordt.

[do_widget id=custom_html-61]

Bacteriën komen van nature in het menselijk lichaam voor. Een virus dringt het lichaam altijd binnen: van nature krijg je geen virus met je mee.

Dit is 10x het meest schadelijke virus

Virussen worden ingedeeld in verschillende klassen, orders, onderorders, families en uiteindelijk soorten. De lijst van virussen is ontzettend lang. Sommige virussen kennen we heel goed, bijvoorbeeld het coronavirus of het griepvirus. Een aantal van deze soorten zullen we nooit vergeten. Nu komen ze dan, 10 keer het meest schadelijke virus.

1. SARS CoV coronavirus -2

Dit schadelijke virus staat ook wel bekend als het coronavirus. Feitelijk maakt dit virus onderdeel uit van een groep coronavirussen. Dit virus is eind 2019 in het Chinese Wuhan ontstaan. Het heeft zich wereldwijd weten te verspreiden en veroorzaakte vanaf 2020 een pandemie. De hele wereld ging in lockdown en er ontstond grote druk op de gezondheidszorg. Vooral mensen met onderliggende gezondheidsklachten en ouderen zijn aan de ziekte Covid-19 gestorven.

Het probleem met het SARS CoV coronavirus -2 is dat het een aantal keren gemuteerd is. Hierdoor ontstonden er weer nieuwe varianten van dit coronavirus. Dit maakt behandeling er alleen maar lastiger op. Het SARS CoV coronavirus -2 zullen we nooit vergeten en staat zeker te boek als het meest schadelijke virus. Niet alleen voor de gezondheid, ook economisch heeft het veel schade aangericht.

Op zeer korte termijn is er een vaccinatie tegen het SARS CoV coronavirus -2 ontwikkeld. Wereldwijd zijn er meer dan 1,65 miljoen mensen aan dit virus gestorven.

2. Influenza – griepvirus

Griep ontstaat door het influenzavirus, ook wel griepvirus genoemd. Net als het coronavirus is ook het griepvirus zeer besmettelijk. Het veroorzaakt ziekte van de luchtwegen. Het influenzavirus komt in verschillende varianten voor. Omdat het jaarlijks wat muteert moet ook de griepprik jaarlijks worden aangepast. Alleen ouderen en mensen met een verzwakte afweer krijgen de griepprik.

Jaarlijks sterven er tussen de 2000 en 3000 Nederlanders aan het influenzavirus. Wereldwijd raakt jaarlijks tot 10% van de mensen geïnfecteerd met het virus. Bij kinderen kan het percentage oplopen tot 30%.

3. Hiv – humaan immunodeficiëntievirus

Dit retrovirus wordt overgedragen middels onveilig seksueel contact. Bij besmetting veroorzaakt het virus in het begin nog niet direct klachten. Het virus breekt langzaam het afweersysteem in het lichaam af. Wanneer het lichaam zichzelf niet langer tegen virussen en bacteriën kan beschermen dan spreek je van de ziekte aids. Er zijn al miljoenen mensen aan deze ziekte gestorven. In 2018 waren dit er bijvoorbeeld 1 miljoen waarvan de meeste uit een bepaalde regio in Afrika komen.

Er is geen enkel virus dat zich laat doden, dus ook niet hiv. Behandeling van een hiv-infectie bestaat uit het toedienen van hivremmers. Hierdoor blijft het virus lange tijd inactief.

Bekijk desinfecterende handgel met alcohol

4. Ebolavirus

Het ebolavirus veroorzaakt de ziekte Ebola. Vooral in Midden-Afrika komt deze ziekte regelmatig voor. Het virus is overdraagbaar via lichaamssappen. Eenmaal geïnfecteerd duurt het ongeveer 2-21 dagen voordat de eerste ziekteverschijnselen optreden. Dit zijn koorts, pijnscheuten en zware hoofdpijn. Hierna ontstaat er een vlekkerige huid, bindvliesontsteking en inwendige bloedingen. Uiteindelijk treedt er orgaan falen op.

Regelmatig treden er Ebola epidemieën op. De epidemie verdwijnt net zo snel weer als hij op is komen zetten. Waar het virus in die tussenperiode blijft is onduidelijk. Wel is bekend dat bepaalde vleermuissoorten zoals de hamerkopvleermuis drager zijn van het ebolavirus.

Het is niet exact bekend hoeveel mensen aan Ebola zijn overleden, maar wereldwijde cijfers liggen tussen de 10.000 en 20.000 gevallen.

5. HPV – humaan papillomavirus

Ook alweer een van de meest schadelijke virussen want het veroorzaakt bij vrouwen baarmoederhalskanker. Daarnaast kan het bij mannen ook kanker aan de geslachtsorganen veroorzaken. Soms ontstaat er door HPV kanker aan de mond of keel. Het virus is seksueel overdraagbaar. Toch zijn er ook maagdelijke meisjes die dit virus met zich meedragen.

Jaarlijks wordt bij ongeveer 5500 Nederlandse vrouwen een voorstadium van baarmoederhalskanker gevonden. Baarmoederhalskanker zelf komt jaarlijks bij ongeveer 800 Nederlandse vrouwen voor. Hiervan overlijden er elk jaar ongeveer 200-250 vrouwen. Opvallend is dat baarmoederhalskanker vaker in Zuid- en West-Afrika voorkomt en weinig in Rusland, Argentinië en Brazilië. In Nederland worden meisjes van 13 jaar oud gevaccineerd tegen het humaan papillomavirus.

6. Denguevirus

Bij een reis naar de tropen kun je te maken krijgen met de knokkelkoorts. Deze ziekte wordt veroorzaakt door het denguevirus. Muggen zijn een bekende verspreider van dit virus. Symptomen van de ziekte zijn hoofdpijn, koorts en gewrichtspijn. Ook ontstaat er een huiduitslag die doet denken aan de mazelen.

Bij een tweede infectie met een andere stam van dit virus treden er zeer ernstige symptomen op. Het sterftecijfer van knokkelkoorts ligt op 1-5%. Bij een ernstige infectie kan het sterftepercentage oplopen naar 25%.

7. hepatitis virus

Van het hepatitis virus zijn verschillende varianten bekend. Het meest bekend is het hepatitis A virus maar je hebt ook nog de B, C, D, E en G varianten. Hepatitus A is een leverontsteking die zeer besmettelijk is. Dit virus verspreidt zich via drinkwater of voedsel. Hepatitis B is een leverontsteking, net als hepatitis C en E.

Er bestaat een vaccinatie tegen hepatitis A maar niet tegen hepatitis C. Jaarlijks sterven er meer dan 1 miljoen mensen aan virale hepatitis. Dit maakt deze soort ook tot het meest schadelijke virus.

8. SARS-coronavirus

Niet te verwarren met het SARS CoV coronavirus -2, hoewel deze twee aan elkaar gerelateerd zijn. Het SARS-coronavirus veroorzaakt de ziekte SARS. Dit virus behoort tot de groep van de coronavirussen. In 2003 maakten we voor het eerst met dit virus kennis. In dat jaar waren er ruim 2700 gevallen van SARS bekend. In ongeveer 10% van de gevallen heeft deze ziekte een dodelijke afloop.

Besmetting vindt via huidcontact, ademhaling of ontlasting plaats. Daarnaast kan een besmetting met water of voedsel de oorzaak zijn. Het virus veroorzaakt vooral ademhalingsproblemen. Hierbij ontstaat er een levensgevaarlijke longontsteking.

[do_widget id=custom_html-51]

9. rabiësvirus

Het rabiësvirus is verantwoordelijk voor de ziekte hondsdolheid. Deze ziekte komt voornamelijk bij honden, vleermuizen en apen voor maar kan ook bij de mens ontstaan. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De mens krijgt het rabiësvirus door een beet of een krab van een besmet dier. De eerste ziekteverschijnselen treden na 20-80 dagen op.

Symptomen van rabiës zijn koorts, rillingen, misselijkheid en braken. Het virus veroorzaakt vaak ernstige krampen of een hersenontsteking. Zonder behandeling is hondsdolheid in veel gevallen dodelijk. Helaas is er geen goede behandeling tegen deze ziekte. Daarom moet voorkomen worden dat iemand besmet raakt met het raapjesvirus. Dit gebeurt door bijt- of krabwonden direct te desinfecteren. In westerse landen komt hondsdolheid weinig voor.

10. variolavirus

Niet veel mensen kennen dit virus terwijl het echt wel tot het meest schadelijke virus behoort. Dit virus veroorzaakt de pokken, een ziekte die in de 18e eeuw voor ongeveer 450 miljoen doden heeft gezorgd. De pokken moet je niet verwarren met waterpokken. Dankzij een vaccinatieprogramma is het variolavirus sinds 1977 vrijwel uitgeroeid.

Schuiven naar boven