Hoe lang leven vlinders?

Misschien wel een van de mooiste insecten: de vlinder. Sommige soorten zijn onopvallend terwijl andere prachtige kleuren hebben. Hoe lang leven vlinders? Dit is van de soort afhankelijk, maar ook het seizoen is medebepalend. Bekijk de levensduur van verschillende vlinders waaronder de dagpauwoog, koolwitje, distelvlinder en nog veel meer.

Van rups tot vlinder

Een vlinder wordt niet geboren zoals hij eruitziet. Vlinders leggen eitjes, hieruit worden rupsen geboren. De ontwikkeling van de rups is afhankelijk van het licht en de warmte. Van rups tot vlinder duurt tussen de 30 en 40 dagen, maar er zijn ook soorten die er langer of korter over doen.

[do_widget id=custom_html-76]

Zo lang leven vlinders

Kijk je naar de totale levensduur van vlinders dan moet je onderscheid maken in het leven als rups en als volwassen vlinder. Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen duurt de periode van rups tot vlinder tussen de 30 en soms wel 50 dagen.

Hoe lang leven vlinders? Dan gaan we uit van de levensduur van volwassen vlinders, dus nadat ze verpopt zijn. Bekijk hieronder per vlindersoort wat de levensverwachting is.

Distelvlinder

Als eerste de distelvlinder, een soort die algemeen in Nederland en België voorkomt. Toch behoort deze tot de trekvlinders waardoor hij in aantal sterk kan wisselen. Een distelvlinder herken je aan zijn oranje vleugels met zwarte vlekken. De vleugelpunten van de voorste vleugels zijn voorzien van zwart met witte vlekken.

De benaming distelvlinder is te danken aan de waardeplant (de plant waar de rupsen van eten). Eitjes worden op de speerdistel, akkerdistel en kale jonker gelegd. De distelvlinder zelf wordt tussen de 10 en 12 maanden oud. Dit komt omdat deze vlinders in het najaar naar het zuiden trekken. In het voorjaar komen ze weer terug om zich voort te planten.

Koolwitje

Het koolwitje is een bekende vlindersoort die je in verschillende provincies tegenkomt. Hierbij is er onderscheid tussen het klein koolwitje en het groot koolwitje. Deze dagvlinders hebben witte vleugels met zwarte vleugelpunten. Op de vleugels zijn enkele zwarte vlekken aanwezig. De eitjes worden op verschillende koolsoorten gelegd.

Klein koolwitje

Deze twee vlindersoorten overwinteren als pop. Een volwassen koolwitje wordt 10-24 dagen oud. Binnen deze periode moeten de vlinders zich snel voortplanten.

Dagpauwoog

De dagpauwoog is een opvallende verschijning. De basiskleur van de vleugels is rood, op elke vleugel is een vlek in de vorm van een oog zichtbaar. De onderzijde van de vleugels is gecamoufleerd waardoor de vlinder zittend niet opvalt. Deze vlinder legt de eitjes op brandnetels.

Bijzonder is dat de dagpauwoog als volwassen vlinder overwintert. Hierdoor kan deze vlindersoort wel 12 maanden oud worden.

Tip: help vlinders in Nederland overwinteren. Hang in je tuin een vlinderkast op, ze maken hier dankbaar gebruik van.

Bekijk vlinderkasten

Atlanta

Net als de distelvlinder behoort ook de Atlanta tot de trekvlinders. Het zijn de vlinders van de tweede generatie die in het najaar naar het zuiden vliegen. Het is zelfs een van de laatste vlinders die je in de herfst nog tegenkomt. Deze vlinder heeft een spanwijdte van 5-6 cm. Op de vleugels kom je bruine en rode kleuren tegen. De punten van de voorvleugels zijn zwart met witte vlekken. Doordat het hier om een trekvlinder gaat wordt hij ook wat ouder, gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden.

Atlanta

Citroenvlinder

De citroenvlinder wordt soms verward met het koolwitje, maar er zijn wel degelijk verschillen tussen deze twee. De citroenvlinder heeft puntige vleugels met een geelgroene kleur. Er zijn oranjebruine vlekjes op de vleugels aanwezig. Uiterlijk lijkt de vlinder op een blad, dit geeft hem een goede camouflage.

Als volwassen vlinder kan deze soort tussen de 12 en 15 maanden oud worden. Hiermee is de citroenvlinder een van de langstlevende vlindersoorten. Hij overwintert als pop of volwassen vlinder, gewoon in Nederland of België.

Kleine vos en grote vos

De kleine vos kun je makkelijk verwarren met de Atlanta vlinder. De basiskleur van de vleugels is oranje. Aan de bovenzijde loopt een band met gele en zwarte vlekken. De zijkanten van de vleugels is voorzien van een rand met blauwe vlekjes.

De grote vos heeft dezelfde oranje basiskleur. Het verschil is dat de band aan de bovenzijde van de voorvleugels ontbreekt. Ook is de grote vos een stuk groter dan de kleine vos.

De kleine vos overwintert en kan hierdoor een leeftijd bereiken variërend van 4-8 maanden. De grote vos overwintert ook en bereikt ongeveer eenzelfde leeftijd.

Gehakkelde Aurelia

De benaming is wat vreemd maar het gaat hier om een prachtige vlindersoort. De vleugels bezitten zogenaamde sluiers, bovendien zijn er verschillende kleuren aanwezig. De basiskleur is oranje, de randen van de vleugels zijn rood met gele vlekjes. Ook zijn er donkere vlekken op het midden van de vleugels aanwezig.

De gehakkelde Aurelia legt eitjes op brandnetels, hier leven de rupsen van. Deze soort overwintert als volwassen vlinder. Hoe lang leeft de gehakkelde Aurelia? Deze soort wordt tussen de 8 en 12 maanden oud.

Koninginnenpage

Maak kennis met de koninginnenpage, een grote en mooie vlinder die je af en toe in Nederland en België tegenkomt. De spanwijdte van deze vlinder bedraagt maar liefst 7,5 cm. Hiermee is het de grootste vlinder van de Benelux. De vleugels zijn geel gekleurd met een zwartgele aftekening. Onderaan de vleugels zijn er blauwe vlekjes aanwezig. Opvallend is dat de achterste vleugels voorzien zijn van sluiers.

Koninginnenpage

De koninginnenpage wordt als volwassen insect tussen de 3 en 5 weken oud. Dit komt omdat de volwassen vlinders geen voedsel zoeken maar zich alleen bezighouden met de voortplanting.

Hoe lang leeft een nachtvlinder?

Nachtvlinders zijn minder opvallend. Ze komen in het schemerlicht of de nachtelijke uren tevoorschijn en slapen overdag. Hoe lang leeft een nachtvlinder? Dit hangt helemaal van de soort af. De meeste nachtvlinders leven gedurende enkele dagen tot weken. Nachtvlinders die overwinteren kunnen enkele maanden oud worden.

Schuiven naar boven